Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

(0/5) - 0 đánh giá)
Product Code :
  • DTCML11
  • DTCML12
  • DTCML14
  • DTCML15
  • DTCML255
Specification :
  • L11 WHITEMUSK BLUE 70ML lam tím
  • L12 BVLGA TYPE BLACK 70ML xám
  • L14 ANGEL MUSK PINK 70ML hồng
  • L15 CRYSTAL SQUASH LIGHT BLUE 70ML lam lợt
  • L255 FESARI WHITE WHITE 70ML bạc

Product Description

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

L11 WHITEMUSK BLUE 70ML lam tím

L12 BVLGA TYPE BLACK 70ML xám

L14 ANGEL MUSK PINK 70ML hồng

L15 CRYSTAL SQUASH LIGHT BLUE 70ML lam lợt

L255 FESARI WHITE WHITE 70ML bạc

Rate : Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Rate