Ray trượt bi ba tầng SEND

(0/5) - 0 đánh giá)
Product Code :
 • 5RTJSD421010
 • 5RTJSD421012
 • 5RTJSD421014
 • 5RTJSD421016
 • 5RTJSD421018
 • 5RTJSD421020
 • 5RTJSD451012
 • 5RTJSD451014
 • 5RTJSD451016
 • 5RTJSD451018
 • 5RTJSD451020
Specification :
 • 4210-10" (250mm)
 • 4210-12" (300mm)
 • 4210-14" (350mm)
 • 4210-16" (400mm)
 • 4210-18" (450mm)
 • 4210-20" (500mm)
 • 4510-12" (300mm)
 • 4510-14" (350mm)
 • 4510-16" (400mm)
 • 4510-18" (450mm)
 • 4510-20" (500mm)

Product Description

Ray trượt bi ba tầng SEND

RAY TRƯỢT BI BA TẦNG SEND

Rate : Ray trượt bi ba tầng SEND
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Rate

Brands Dealer