Bóng Cana Trung SV8.5 12V - 24V

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • BDSV8512V38
  • BDSV8524V38
Quy cách :
  • 12V - 10W - T11*38
  • 24V - 10W - T11*38

Mô tả sản phẩm

Đánh giá : Bóng Cana Trung SV8.5 12V - 24V
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá