Bóng gim nhỏ T10 - 12V - 24V

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • BDAT10125
  • BDAT10245
Quy cách :
  • 12V - 5W
  • 24V - 5W

Mô tả sản phẩm

Đánh giá : Bóng gim nhỏ T10 - 12V - 24V
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá