Cầu chì tròn

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • CCTRON2510A - CCTRON10A
  • CCTRON2515A - CCTRON15A
  • CCTRON2520A - CCTRON20A
  • CCTRON2525A - CCTRON25A
  • CCTRON2530A - CCTRON30A
Quy cách :
  • 10A (100pcs/box)
  • 15A (100pcs/box)
  • 20A (100pcs/box)
  • 25A (100pcs/box)
  • 30A (100pcs/box)

Mô tả sản phẩm

Cầu chì tròn

CCTRON2510A
Cầu chì tròn 25mm
10A 100ps/box


CCTRON10A
Cầu chì tròn 30mm
10A 100ps/box

CCTRON10A_1.jpg
CCTRON10A_2.jpg

CCTRON2515A
Cầu chì tròn 25mm
15A 100ps/box


CCTRON15A
Cầu chì tròn 30mm
15A 100ps/box

CCTRON15A_1.jpg
CCTRON15A_2.jpg

CCTRON2520A
Cầu chì tròn 25mm
20A 100ps/box


CCTRON20A
Cầu chì tròn 30mm
20A 100ps/box

CCTRON20A_1.jpg
CCTRON20A_2.jpg

CCTRON2525A
Cầu chì tròn 25mm
25A 100ps/box


CCTRON25A
Cầu chì tròn 30mm
25A 100ps/box

CCTRON25A_1.jpg
CCTRON25A_2.jpg

CCTRON2530A
Cầu chì tròn 25mm
30A 100ps/box


CCTRON30A
Cầu chì tròn 30mm
30A 100ps/box

CCTRON30A_1.jpg
CCTRON30A_2.jpg

Đánh giá : Cầu chì tròn
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Thương Hiệu Đại Lý