Chính sách bảo hành

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm đó được áp dụng chính sách bảo hành (sẽ ghi rõ trên website nếu có).
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng tại shopnoithatoto.vn.

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sản phẩm bị rớt, bể.
  • Sản phẩm xảy ra lỗi do người dùng sử dụng sai cách, không tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
  •  

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

  • Thời hạn bảo hành dựa theo thời hạn được ghi trên website và được tính kể từ ngày sản phẩm được bán ra.