Đèn cảnh báo tròn 2 màu VI-017

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DXVI01712DT
  • DXVI01724DT
  • DXVI017DT
Quy cách :
  • 5PCS/SET
  • 12V
  • 24V
  • 10V - 30V
  • Kích thước: 88x77x72mm
  • Màu đỏ + trắng (4 dây)

Mô tả sản phẩm

Đèn cảnh báo tròn 2 màu VI-017 (12V, 24V, 10V - 30V), kích thước: 88x77x72mm, màu đỏ + trắng (4 dây)

Đèn cảnh báo tròn 2 màu VI-017 (12V, 24V, 10V - 30V)

Màu đỏ + trắng

Đánh giá : Đèn cảnh báo tròn 2 màu VI-017
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Thương Hiệu Đại Lý