Đèn xe cuốc Tròn VIAIR

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DXGY16512VH4
  • DXGY16512VHT
  • DXGY16524VH4
  • DXGY16524VHT
Quy cách :
  • 12V VI-144-H4 (Bóng H4) (màu vàng - kiếng sọc )
  • 12V VI-144-HT (Bóng Hỏa Tiễn) (màu vàng - kiếng sọc )
  • 24V VI-144-H4 (Bóng H4) (màu vàng - kiếng sọc)
  • 24V VI-144-HT (Bóng Hỏa Tiễn) (màu vàng - kiếng sọc)

Mô tả sản phẩm

Đèn xe cuốc Tròn VIAIR

Đèn xe cuốc Tròn VIAIR

12V/24V - Bóng hỏa tiễn

12V/24V - Bóng H4

 

Đánh giá : Đèn xe cuốc Tròn VIAIR
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Sản phẩm tương tự