Kèn hụ 3T ADX6002

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KADX6002312
Quy cách :
  • ADX6002 12v 25w

Mô tả sản phẩm

Kèn hụ 3T ADX6002 12v 25w

KADX6002312
Kèn hụ 3T
ADX6002 12v 25w

KADX6002312_1.jpg
KADX6002312_2.jpg
KADX6002312_3.jpg
KADX6002312_4.jpg
KADX6002312_5.jpg
KADX6002312_6.jpg

Đánh giá : Kèn hụ 3T ADX6002
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá