Kèn hơi 2 loa Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11012121
  • KS11012131
Quy cách :
  • 11012121 12v
  • 11012131 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn hơi 2 loa Stebel 12v hoặc 24v

KS11012121
Kèn hơi 2 loa Stebel
11012121 12v

KS11012121_1.jpg
KS11012121_2.jpg

KS11012131
Kèn hơi 2 loa Stebel
11012131 24v

KS11012131_1.jpg
KS11012131_2.jpg
KS11012131_3.jpg

Đánh giá : Kèn hơi 2 loa Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá