Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Compact Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11690019
  • KS11690025
Quy cách :
  • 11690019 12v
  • 11690025 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Compact Stebel 12v hoặc 24v

KS11690019
Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Compact Stebel
11690019 12v

KS11690019_1.jpg
KS11690019_2.jpg
KS11690019_3.jpg
KS11690019_4.jpg
KS11690025
Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Compact Stebel
11690025 24v

KS11690025_1.jpg
KS11690025_2.jpg
KS11690025_3.jpg
KS11690025_4.jpg

Đánh giá : Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Compact Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá