Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11690001
  • KS11690002
Quy cách :
  • 11690001 12v
  • 11690002 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Stebel 12v, 24v

Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Stebel
11690001 12v, 11690002 24v

KS11690001_1.jpg
KS11690001_2.jpg
KS11690001_3.jpg
 

Đánh giá : Kèn ốc hơi đen (có rờ le) Nautilus Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá