Thảm cuộn 3D Hạt nhỏ HB001

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • TCHB001D
 • TCHB001VK
 • TCHB001K
 • TCHB001X
 • TCHB001CF
 • TCHB001DDO
 • TCHB001DX
 • TCHB001KCF
Quy cách :
 • Kích thước: 120cm x 900cm
 • Màu Cafe
 • Màu Đen
 • Màu Kem
 • Màu Vàng Kem
 • Màu Xám
 • Màu Đen Đỏ
 • Màu Đen Xám
 • Màu Kem Cafe

Mô tả sản phẩm

Thảm cuộn 3D Hạt nhỏ HB001: gồm 8 màu (Màu Cafe, Màu Đen, Màu Kem, Màu Vàng Kem, Màu Xám, Màu Đen Đỏ, Màu Đen Xám, Màu Kem Cafe), kích thước: 120cm x 900cm (31-32kg)

Màu Đen

Màu KemMàu Cafe

Màu Vàng KemMàu Xám

Màu Đen Đỏ

Màu Đen Xám

Màu Kem Cafe

Đánh giá : Thảm cuộn 3D Hạt nhỏ HB001
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá