Thảm cuộn 3D Hạt vuông HB003

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • TCHB003CF
 • TCHB003D
 • TCHB003K
 • TCHB003X
 • TCHB003DDO
 • TCHB003DX
 • TCHB003KCF
Quy cách :
 • 120cm x 900cm
 • Màu Café
 • Màu Đen
 • Màu Kem
 • Màu Xám
 • Màu Đen Đỏ
 • Màu Đen Xám
 • Màu Kem Cafe

Mô tả sản phẩm

Thảm cuộn 3D Hạt vuông HB003: gồm 7 màu (Màu Café, Màu Đen, Màu Kem, Màu Xám, Màu Đen Đỏ, Màu Đen Xám, Màu Kem Cafe), kích thước: 120cm x 900cm (31-32kg)

Màu CafeMàu ĐenMàu KemMàu Xám

Màu Đen Đỏ

Màu Đen Xám

Màu Kem Cafe

Đánh giá : Thảm cuộn 3D Hạt vuông HB003
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá