Đầu chia 2 lỗ + 2 USB Wine Art (siêu mỏng, không dây)

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • MTAAWZ78
Quy cách :
  • AW-Z78 đen Output 5V/3.4A

Mô tả sản phẩm

Đầu chia 2 lỗ + 2 USB Wine Art (siêu mỏng, không dây)

Đầu chia 2 lỗ + 2 USB Wine Art (siêu mỏng, không dây)

AW-Z78 đen Output 5V/3.4A

 

Đánh giá : Đầu chia 2 lỗ + 2 USB Wine Art (siêu mỏng, không dây)
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá