Dầu thơm Dos Colore 2 màu Q54

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • DTFQ541
 • DTFQ542
 • DTFQ543
 • DTFQ544
 • DTFQ545
Quy cách :
 • 95ml
 • 1-Đen đỏ (White Musk)
 • 2-Lam trắng (Sky Breeze)
 • 3-Tím đậm lợt (White Musk)
 • 4-Cam vàng (Citrus Squash)
 • 5-Lá vàng (Shower)

Mô tả sản phẩm

Màu Đen Đỏ (White Musk)

Màu Lam Trắng (Sky Breeze)

Màu Tím Đậm - Lợt

Màu Cam Vàng (Citrus Squash)

Màu Lá Vàng (Shower)

Đánh giá : Dầu thơm Dos Colore 2 màu Q54
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá