Dầu thơm Slim Waist

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DTCRRZ2921
  • DTCRRZ2922
  • DTCRRZ2923
  • DTCRRZ2924
Quy cách :
  • 4 mùi
  • 60ml
  • Màu đen
  • Màu lam
  • Màu hồng
  • Màu nâu

Mô tả sản phẩm

Dầu thơm Slim Waist: 4 mùi, 60ml, Màu đen, Màu lam, Màu hồng, Màu nâu

Dầu thơm Slim Waist

Z-2921 Màu đen

Z-2922 Màu lam

Z-2923 Màu hồng

Z-2924 Màu nâu

Đánh giá : Dầu thơm Slim Waist
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá