Dây sạc ĐT 3 đầu 80cm #701

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • SDTMH701C
 • SDTMH701D
 • SDTMH701H
 • SDTMH701L
 • SDTMH701LA
 • SDTMH701T
 • SDTMH701TI
 • SDTMH701X
Quy cách :
 • 701 (80cm) cam
 • 701 (80cm) đen
 • 701 (80cm) hồng
 • 701 (80cm) lam
 • 701 (80cm) lá
 • 701 (80cm) trắng
 • 701 (80cm) tím
 • 701 (80cm) xám

Mô tả sản phẩm

Dây sạc điện thoại 3 đầu 701

SDTMH701L
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701_3.jpg
SDTMH701LA_1.jpg
SDTMH701C
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701C_1.jpg
SDTMH701C_2.jpg
SDTMH701D
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)
SDTMH701D_1.jpg
SDTMH701D_2.jpg

SDTMH701H
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701H_1.jpg
SDTMH701H_2.jpg
SDTMH701L
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701L_1.jpg
SDTMH701L_2.jpg
SDTMH701T
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701T_1.jpg
SDTMH701T_2.jpg
SDTMH701T_3.jpg
SDTMH701TI
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701TI_1.jpg
SDTMH701TI_2.jpg
SDTMH701X
Dây sạc điện thoại 3 đầu
701 (80cm)

SDTMH701X_1.jpg
SDTMH701X_2.jpg
 

Đánh giá : Dây sạc ĐT 3 đầu 80cm #701
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá