Sạc điện thoại 3 đầu 2 cổng USB WF-136-1

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • SDTMHWF1361D
  • SDTMHWF1361T
Quy cách :
  • WF-136-1 12v + 24v
  • WF-136-1 12v + 24v

Mô tả sản phẩm

Sạc điện thoại 3 đầu 2 cổng USB WF-136-1

SDTMHWF1361D
Sạc điện thoại 3 đầu 2 cổng USB WF-136-1

12v + 24v
SDTMHWF1361D_1.jpg
SDTMHWF1361D_2.jpg
SDTMHWF1361D_3.jpg
SDTMHWF1361D_4.jpg
SDTMHWF1361D_5.jpg
SDTMHWF1361T
Sạc điện thoại 3 đầu 2 cổng USB WF-136-1

12v + 24v
SDTMHWF1361T_1.jpg
SDTMHWF1361T_2.jpg
SDTMHWF1361T_3.jpg
SDTMHWF1361T_4.jpg
SDTMHWF1361T_5.jpg
 

Đánh giá : Sạc điện thoại 3 đầu 2 cổng USB WF-136-1
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá