Kèn ốc điện (có nắp + rờ le) Magnum Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11452139
  • KS11464107
Quy cách :
  • 11452139 12v
  • 11464107 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn ốc điện (có nắp + rờ le) Magnum Stebel 12v hoặc 24v

KS11452139
Kèn ốc điện (có nắp + rờ le) Magnum Stebel
11452139 12v

KS11452139_1.jpg
KS11452139_2.jpg
KS11452139_3.jpg

KS11464107
Kèn ốc điện (có nắp + rờ le) Magnum Stebel
11464107 24v

KS11464107_1.jpg
KS11464107_2.jpg
KS11464107_3.jpg
 

Đánh giá : Kèn ốc điện (có nắp + rờ le) Magnum Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá