Kèn ốc hơi đỏ (có rờ le) Nautilus Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11690003
  • KS11690004
Quy cách :
  • 11690003 12v
  • 11690004 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn ốc hơi đỏ (có rờ le) Nautilus Stebel 12v hoặc 24v

Kèn ốc hơi đỏ (có rờ le) Nautilus Stebel
11690003 12v, 11690004 24v

KS11690003_1.jpg
KS11690003_2.jpg
KS11690003_3.jpg
KS11690003_4.jpg
 

Đánh giá : Kèn ốc hơi đỏ (có rờ le) Nautilus Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá