Kèn ốc hơi xi (có rờ le) Nautilus Compact Stebel

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • KS11690039
  • KS11690061
Quy cách :
  • 11690039 12v
  • 11690061 24v

Mô tả sản phẩm

Kèn ốc hơi xi (có rờ le) Nautilus Compact Stebel 12v, 24v

Kèn ốc hơi xi (có rờ le) Nautilus Compact Stebel
11690039 12v, 
11690061 24v

KS11690039_1.jpg
KS11690039_2.jpg
KS11690039_3.jpg
KS11690039_4.jpg

Đánh giá : Kèn ốc hơi xi (có rờ le) Nautilus Compact Stebel
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá