Dầu thơm BLANG CHAI RƯỢU

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DTCML811
  • DTCML812
  • DTCML813
  • DTCML814
Quy cách :
  • 130ml
  • L811 - Màu tím
  • L812 - Màu nâu
  • L813 - Màu lam lợt
  • L814 - Màu lam đậm

Mô tả sản phẩm

Dầu thơm BLANG CHAI RƯỢU (130ml) gồm 4 màu: L811 - Màu tím, L812 - Màu nâu, L813 - Màu lam lợt, L814 - Màu lam đậm

Dầu thơm BLANG CHAI RƯỢU (130ml)

Màu tím

Màu nâu

Màu lam lợt

Màu lam đậm

Đánh giá : Dầu thơm BLANG CHAI RƯỢU
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá