Hộp thơm Double Fresh

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DTF2852
  • DTF2854
  • DTF2855
  • DTF2856
  • DTF2857
Quy cách :
  • #285-2 Squash (200g)
  • #285-4 Vanilla & Coffee (200g)
  • #285-5 Banana & Strawberry (200g)
  • #285-6 Mojito & Strawberry (200g)
  • #285-7 Melon & Watermelon (200g)

Mô tả sản phẩm

Hộp thơm Double Fresh 200g

Hộp thơm Double Fresh
DTF2852
Squash (200g)

DTF2852_1.jpg
DTF2852_2.jpg
DTF2852_3.jpg

DTF2854
Vanilla & Coffee (200g)
DTF2854_1.jpg
DTF2854_2.jpg
DTF2854_4.jpg
DTF2855
Banana & Strawberry (200g)
DTF2855_1.jpg
DTF2855_2.jpg
DTF2855_4.jpg

DTF2856
Mojito & Strawberry (200g)
DTF2856_1.jpg
DTF2856_2.jpg
DTF2856_4.jpg

DTF2857
Melon & Watermelon (200g)
DTF2857_1.jpg
DTF2857_2.jpg
DTF2857_4.jpg

Đánh giá : Hộp thơm Double Fresh
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Thương Hiệu Đại Lý