GL013_Thịnh Phát (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn