2022-09.15_BG SỈ CỘT 3
Email: infohochiminh@nambac.vn
Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/17/2023
Completion Time 2 hours 35 minutes
Members 3
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Bài 1: Mục đích của việc phát triển công việc
  • Bài 1 Mục đích của việc phát triển công việc Bài 1 Phần 1
  • Bài 1 Mục đích của việc phát triển công việc Bài 1 Phần 2
 • Bài 2: Hình ảnh thương hiệu cá nhân
  • Bài 2 Hình ảnh thương hiệu cá nhân Bài 2 Phần 1
  • Bài 2 Hình ảnh thương hiệu cá nhân Bài 2 Phần 2
  • Bài 2 Hình ảnh thương hiệu cá nhân Bài 2 Phần 3
 • Bài 3: Thái độ & ngôn ngữ tích cực
  • Bài 3 Thái độ & ngôn ngữ tích cực Bài 3 Phần 1
  • Bài 3 Thái độ & ngôn ngữ tích cực Bài 3 Phần 2
  • Bài 3 Thái độ & ngôn ngữ tích cực Bài 3 Phần 3
 • Bài 4: Giao tiếp chuyên nghiệp
  • Bài 4 Giao tiếp chuyên nghiệp Bài 4 Phần 1
  • Bài 4 Giao tiếp chuyên nghiệp Bài 4 Phần 2
  • Bài 4 Giao tiếp chuyên nghiệp Bài 4 Phần 3
 • Bài 5: Đối nhân xử thế hoàn hảo
  • Bài 5 Đối nhân xử thế hoàn hảo Bài 5 Phần 2
  • Bài 5 Đối nhân xử thế hoàn hảo Bài 5 Phần 2
 • Bài 6: Lan toả giá trị quan tâm
  • Bài 6 Lan tỏa giá trị quan tâm Bài 6 Phần 1
  • Bài 6 Lan tỏa giá trị quan tâm Bài 6 Phần 2
 • Bài kiểm tra Kỹ năng chăm sóc khách hàng vượt trội
  • Bài test Kỹ năng chăm sóc kháchh àng vượt trội
   34 xp