Máy bơm hút Coido #6022

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • MBHHH6022
Quy cách :
  • Hút bụi 60W - 12V
  • Bơm xe 140W - 12V

Mô tả sản phẩm

Máy bơm hút Coido #6022: Hút bụi 60W - 12V, Bơm xe 140W - 12V

Máy bơm hút Coido #6022

Hút bụi 60W - 12V, Bơm xe 140W - 12V

Đánh giá : Máy bơm hút Coido #6022
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá