TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
B
🎊 ĐẾM NGƯỢC ĐẾN 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐄𝐗𝐏𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒! 🎊
🎊 ĐẾM NGƯỢC ĐẾN 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐄𝐗𝐏𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒! 🎊

Bắt đầu viết ở đây...

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN VIETNAM

AUTOEXPO 2024

 ĐẾM NGƯỢC ĐẾN 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐄𝐗𝐏𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒! 

Quy tụ đến 𝟰𝟱𝟬+ gian hàng, 𝟯𝟬𝟬+ doanh nghiệp, đến từ 𝟏𝟎 quốc gia & vùng lãnh thổ

Cơ hội trải nghiệm tuyệt vời dành cho các chủ xe có niềm đam mê ô tô xe máy và ng nghiệp hỗ trợ tại thị trường phía Bắc

 𝑽𝑰𝑬𝑻𝑵𝑨𝑴 𝑨𝑼𝑻𝑶𝑬𝑿𝑷𝑶 𝟐𝟎𝟐𝟒 thật sự là ngày hội lớn nhất kết nối cộng đồng ô tô, xe máy và ng nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam năm 2024 Và còn hơn thế nữa, bạn sẽ có dịp gặp được 𝙉𝘼𝙈 𝘽𝘼̆́𝘾 tại đó

 𝟗:𝟎𝟎 - 𝟏𝟕:𝟑𝟎 || 𝟏𝟑 - 𝟏𝟔/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕â𝒎 𝑻𝒓𝒊ể𝒏 𝒍ã𝒎 𝑸𝒖ố𝒄 𝒕ế 𝑰.𝑪.𝑬 𝑯à 𝑵ộ𝒊 𝑺ố 91 𝑻𝒓ầ𝒏 𝑯ư𝒏𝒈 Đạ𝒐, 𝑯𝒐à𝒏 𝑲𝒊ế𝒎, 𝑯à 𝑵ộ𝒊 

Cùng nhấp theo dõi và chờ xem những thông tin mới nhất nhé 

#phutungoto #NamBac #𝑨𝑼𝑻𝑶𝑬𝑿𝑷𝑶𝟐𝟎𝟐𝟒B
✨TRƯNG BÀY CÙNG CTR QUỐC TẾ - NHẬN QUÀ BAO LA✨ VƯƠN TẦM GIAN HÀNG VIỆT RA BIỂN LỚN
✨TRƯNG BÀY CÙNG CTR QUỐC TẾ - NHẬN QUÀ BAO LA✨ VƯƠN TẦM GIAN HÀNG VIỆT RA BIỂN LỚN