TP0139_Ba Gấm
Email: infohochiminh@nambac.vn
Bắt đầu viết ở đây...
HÀNG MỚI VỀ - BÓNG ĐÈN OSRAM THẾ HỆ MỚI
🍀 HÀNG MỚI VỀ - BÓNG ĐÈN OSRAM THẾ HỆ MỚI 🍀

HÀNG MỚI VỀ - BÓNG ĐÈN OSRAM THẾ HỆ MỚI 

- Bóng phá sương 12V 55W 2600K

- Bóng LED gầm 12V 6.6W 6000K

- Bóng LED HL Premium 12V 50W 6000K

- Bóng LED HL XLZ 2.0- Bóng LED tín hiệu

 Thương hiệu chuẩn Osram của ĐỨC, phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam

 Liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết

#noi_that_o_to_nam_bac

#phu_tung_o_to_nam_bac  

Bóng phá sương 12V 55W 2600K


Bóng LED gầm 12V 6.6W 6000K


Bóng LED HL Premium 12V 50W 6000K


Bóng LED HL Premium 12V 50W 6000K


Bóng LED HL XLZ 2.0- Bóng LED tín hiệu


Bắt đầu viết ở đây...
🎊 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/4 & 1/5 🎊
🎊 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/4 & 1/5 🎊