TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
B
💌 KHÁCH ƠI !! BẠN CÓ THƯ MỜI TỪ NAM BẮC CHO SỰ KIỆN AUTOEXPO 2024 💌
💌 KHÁCH ƠI !! BẠN CÓ THƯ MỜI TỪ NAM BẮC CHO SỰ KIỆN AUTOEXPO 2024 💌

KHÁCH ƠI ! BẠN CÓ THƯ MỜI TỪ NAM BẮC CHO SỰ KIỆN AUTOEXPO 2024 ng ty cổ phần dịch vụ ô tô Nam Bắc trân trọng kính mời quý khách hàng và đối tác đến tham quan Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải và ng nghiệp hỗ trợ ( AUTOEXPO 2024 )
 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕â𝒎 𝑻𝒓𝒊ể𝒏 𝒍ã𝒎 𝑸𝒖ố𝒄 𝒕ế 𝑰.𝑪.𝑬 𝑯à 𝑵ộ𝒊 𝑺ố 91 𝑻𝒓ầ𝒏 𝑯ư𝒏𝒈 Đạ𝒐, 𝑯𝒐à𝒏 𝑲𝒊ế𝒎, 𝑯à 𝑵ộ𝒊
 Gian hàng: HALL A1 GIAN 157,158
 10:3𝟎 - 𝟏𝟕:𝟑𝟎 || 𝟏𝟑 /𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒
 𝟗:𝟎𝟎 - 𝟏𝟕:𝟑𝟎 || 𝟏4 - 𝟏𝟔/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒
 Hãy liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết.


B
CÙNG NAM BẮC ĐẾN ĐẤT NƯỚC TỶ DÂN ✨ 🌊 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN CHƯA BAO GIỜ LÀ HẾT "HOT" ‼️‼️‼️
CÙNG NAM BẮC ĐẾN ĐẤT NƯỚC TỶ DÂN ✨ 🌊 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN CHƯA BAO GIỜ LÀ HẾT "HOT" ‼️‼️‼️