2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ 1-2-3 NĂM 2023
KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ 1-2-3 NĂM 2023

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 

QUÝ 1-2-3 NĂM 2023


Bảng vinh danh thay cho lời chúc mừng đồng thời cùng là sự bày tỏ sự cảm ơn của Ban Lãnh Đạo Nam Bắc đến các bạn đã không ngại khó, luôn hoàn thành tốt ng việc được giao, góp phần vì sự phát triển chung của ng ty.

 Thời gian qua Nam Bắc ngày càng lớn mạnh, vững vàng tiến về phía trước. Có được điều này là nhờ vào một phần cống hiến rất lớn của tất cả các bạn.
🏮🏮🎉TẾT TRUNG THU NAM BẮC CÓ GÌ 🎉🏮🏮
🏮🏮🎉TẾT TRUNG THU NAM BẮC CÓ GÌ 🎉🏮🏮