TP0139_Ba Gấm
Email: infohochiminh@nambac.vn
Bắt đầu viết ở đây...
KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 30/3/2022.
 
 

Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập ng ty 30/3/2022.

 Gắn Sức Mạnh Kết Thành ngVũng Tàu 1 ngày rữaVy

Một chuyến đi nhằm kết nối các thành viên Nam Bắc, mong rằng tất cả anh chị em Nam Bắc luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc nhiều thu nhập , nhiều thành ng. Yêu tất cả các ACE Nam Bắc thật nhiều.


Bắt đầu viết ở đây...
⚽🔥 TRẬN BÁN KẾT HẤP DẪN - CHẠM TRÁN NẢY LỬA 🔥⚽
⚽🔥 TRẬN BÁN KẾT HẤP DẪN - CHẠM TRÁN NẢY LỬA 🔥⚽