2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn

Công ty Cổ Phần Phụ Tùng Ô Tô Nam Bắc Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về Công ty Cổ Phần Phụ Tùng Ô Tô Nam Bắc một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Nam Bac General
Nam Bac General
Shipping Service
Shipping Service
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
HR - Import Payslip
HR - Import Payslip
Vinh Hy E-Invoice Service
Integration in Odoo for Issuing Vinh Hy E-Invoices
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Vietnam Address Information
Adding and manage address infomation in Vietnam
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Time Off
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Track, prioritize, and solve customer tickets
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Kế hoạch
Manage your employees' schedule
Data Cleaning
Easily format text data across multiple records. Find duplicate records and easily merge them.
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Schedule employees' meetings
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Phê duyệt
Create and validate approvals requests
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam