TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 13/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 45 phút
Thành viên 12
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Phần 1: Tổng quan về chương trình giao tiếp chinh phục
  • Bài 1 Làm thế nào để học tốt nhất khóa học này
  • Bài 2 Giao tiếp giúp cho chúng ta có được những điều quý giá gì
 • Phần 2: Tư duy đúng về giao tiếp
  • Bài 3 Tầm quan trọng của tư duy đúng trong giao tiếp
  • Bài 4 Tập trung vào điều gì bạn sẽ thấy điều đó
  • Bài 5 Mỗi người là một kho báu tri thức cho bạn, kể cả trẻ con
  • Bài 6 Kết quả của truyền thông phản ánh hiệu quả của truyền thông
  • Bài 7 Đánh thức hạt giống tốt đẹp
  • Bài 8 Tóm lược những điểm trọng tâm
 • Phần 3: Các công thức để giao tiếp chinh phục
  • Bài 9 Lòng tin cậy = Giao tiếp tốt
  • Bài 10 Hiện diện + Trách nhiệm = Giao tiếp tốt
  • Bài 11 5C = Giao tiếp tốt
  • Bài 12 Cho = Nhận = Giao tiếp tốt
  • Bài 13 Less = More = Giao tiếp tốt
  • Bài 14 Ghi nhớ những công thức tuyệt vời
 • Phần 4: Các nguyên tắc giúp giao tiếp chinh phục
  • Bài 15 Nguyên tắc Platinum
  • Bài 16 Nguyên tắc Kiss
  • Bài 17 Nguyên tắc VAT
  • Bài 18 Nguyên tắc Người đối diện
  • Bài 19 Nhìn lại 4 nguyên tắc vô cùng giá trị
 • Phần 5: Các kỹ năng giúp giao tiếp chinh phục
  • Bài 20 Hòa nhịp bằng kỹ thuật tương đồng thể chất
  • Bài 21 Hòa nhịp bằng kỹ thuật tương đồng về mặt năng lượng
  • Bài 22 Hòa nhịp bằng kỹ thuật tương đồng giá trị
  • Bài 23 Lắng nghe chủ động
  • Bài 24 Lắng nghe bằng tâm quân bình
  • Bài 25 Quan sát cấp độ 1
  • Bài 26 Quan sát cấp độ 2
  • Bài 27 Phản hồi tích cực
  • Bài 28 Biến mọi thứ thành câu chuyện
  • Bài 29 Tổng kết những kỹ năng giúp giao tiếp chinh phục
 • Phần 6: Tự tin trong giao tiếp để chinh phục bất kỳ ai
  • Bài 30 Phong thái quyết định chất lượng giao tiếp
  • Bài 31 Hình ảnh bên trong tâm trí quyết định hiệu quả giao tiếp
  • Bài 32 Ngôn từ được sử dụng quyết định giao tiếp
  • Bài 33 Hãy luôn là người giao tiếp tự tin
 • Phần 7: Tình huống thực tế
  • Bài 34 Giao tiếp trong thang máy
  • Bài 35 Giao tiếp trong phòng họp
  • Bài 36 Giao tiếp trong phòng làm việc
  • Bài 37 Tổng kết khóa học
 • Phần 8: Bài thi cuối khoá
  • Bài thi cuối khoá
   36 xp