TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 14/04/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 48 phút
Thành viên 5
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Phần 1: 10 tuyệt chiêu phát triển nội lực
  • Bài 1 Thiết lập mục tiêu
  • Bài 2 Coi sự từ chối là hiển nhiên
  • Bài 3 Bán hàng là giúp đỡ khách hàng
  • Bài 4 Trở thành chuyên gia
  • Bài 5 Hành động
  • Bài 6 Kiểm soát cảm xúc
  • Bài 7 Cuộc gọi cuối cùng
  • Bài 8 Không thay đổi mục tiêu
  • Bài 9 Yêu thương khách hàng
  • Bài 10 Hài Hước
 • Phần 2: 26 tuyệt chiêu bán hàng
  • Bài 11 Trang phục phù hợp
  • Bài 12 Kiên trì bền bỉ
  • Bài 13 Mua hàng hoặc bán hàng giúp khách hàng
  • Bài 14 Tử huyệt cảm xúc
  • Bài 15 Sử dụng in ấn
  • Bài 16 Gọi tên khách hàng
  • Bài 17 Khen đối thủ
  • Bài 18 Đặt câu hỏi
  • Bài 19 Tìm điểm chung
  • Bài 20 Kể chuyện
  • Bài 21 Cảm ơn và ghi nhận
  • Bài 22 Gây lỗi và sửa lỗi xuất sắc
  • Bài 23 Khen ngợi khách hàng
  • Bài 24 Đưa ra giới hạn
  • Bài 25 Sự đã rồi
  • Bài 26 Vấn đề giải pháp
  • Bài 27 Tính năng lợi ích
  • Bài 28 Lợi ích lâu dài
  • Bài 29 Hình ảnh Trước sau
  • Bài 30 Ý kiến khách hàng
  • Bài 31 Kêu gọi hành động
  • Bài 32 Tặng quà
  • Bài 33 Đóng gói sản phẩm
  • Bài 34 So sánh giá trị giá bán
  • Bài 35 Loại trừ rủi ro
  • Bài 36 Giá đặc biệt có giới hạn
  • Bài 37 Những điều quan trọng nhất
 • Phần 3: Bài kiểm tra 36 tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng
  • Bài test 36 tuyệt chiêu bán hàng siêu đỉnh
   24 xp