2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 14/04/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 38 phút
Thành viên 4
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Bài Mở Đầu
  • BÀI MỞ ĐẦU Tổng quan
 • Bài 1: Tại sao phải KAIZEN
  • BÀI 1 TẠI SAO PHẢI KAIZEN Phần 1 Sai hỏng bên ngoài
  • BÀI 1 TẠI SAO PHẢI KAIZEN Phần 2 Sai hỏng bên trong
  • BÀI 1 TẠI SAO PHẢI KAIZEN Phần 3 Mối tương quan giữa các bên liên quan
  • BÀI 1 TẠI SAO PHẢI KAIZEN Phần 4 Môi trường luôn thay đổi
 • Bài 2: KAIZEN tư duy
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 1 Cải tiến tư duy
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 2 Tinh thần làm chủ
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 3 Vượt sự mong đợi
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 4 Tập trung & cẩn thận
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 5 Lắng nghe & kiên kết
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 6 Trách nhiệm
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 7 Kiên trì làm tới cùng
  • BÀI 2 KAIZEN TƯ DUY Phần 8 Sự tín nhiệm
 • Bài 3: Cải tiến hiện trường - hiệu quả tức thì
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 1 Kaizen khó hay dễ
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 2 Phương pháp chỉ ra và hô lên
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 3 Câu hỏi thúc đẩy cải tiến
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 4 8 virus lãng phí trong doanh nghiệp tiếp theo
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 4 8 virus lãng phí trong doanh nghiệp
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 5 Bài tập Kaizen
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 6 Phễu Kaizen
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 7 Luôn luôn hành động
  • BÀI 3 CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG – HIỆU QUẢ TỨC THÌ Phần 8 Bạn là nhân tố quyết định