TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 18/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 8 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Bài giới thiệu
  • Bài giới thiệu Bài giới thiệu Đàm phán & Thương lượng
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN
  • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN Bài 1 Đàm phán là gì
  • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN Bài 2 Tầm quan trọng của đàm phán, thương lượng
  • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN Bài 3 Các nguyên tắc cần lưu ý khi đàm phán, thương lượng
 • CHƯƠNG 2: CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 1 Những điểm cần chuẩn bị trước khi đàm phán
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 2 Hiểu được các lợi ích của đối phương
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 3 Xác lập mục tiêu tối ưu và tối thiểu cho từng điểm đàm phán
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 4 Xác định & thẩm định trước các vùng đàm phán ZOPA
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 5 BATNA Sự lựa chọn thay thế
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 6 Checklist Danh mục cần chuẩn bị
  • CHƯƠNG 2 CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN Bài 7 Checklist Danh mục cần chuẩn bị
 • CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN - MÔ HÌNH REPA
  • CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN MÔ HÌNH REPA Bài 1 Hành trang mang theo cuộc đàm phán
  • CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN MÔ HÌNH REPA Bài 2 Phần 1 Quy trình thực hiện đàm phán Mô hình R
  • CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN MÔ HÌNH REPA Bài 2 Phần 2 Quy trình thực hiện đàm phán Mô hình R
  • CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN MÔ HÌNH REPA Bài 3 Những kỹ năng trong quá trình thực hiện đàm phán
 • CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN
  • CHƯƠNG 3 THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN MÔ HÌNH REPA Bài 4 Kết thúc đàm phán
  • CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN Bài 1 Chiến lược đàm phán
  • CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN Bài 2 Chiến thuật đàm phán
 • CHƯƠNG 5: BÀI KIỂM TRA NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG
  • Bài test Nghệ thuật đàm phán và thương lượng
   28 xp