TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 27/05/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 2 phút
Thành viên 2
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Giới thiệu khoá học: Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện
  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN Giới thiệu khóa học
 • Học phần 1: Ý tưởng
  • HỌC PHẦN 1 Ý TƯỞNG Bài 1 Ý tưởng là điều quan trọng nhất
  • HỌC PHẦN 1 Ý TƯỞNG Bài 1 Ý tưởng là điều quan trọng nhất
 • Học phần 2: Trình bày như các nhà hùng biện
  • HỌC PHẦN 2 TRÌNH BÀY NHƯ CÁC NHÀ HÙNG BIỆN Bài 2 Pathos Tính xúc cảm
  • HỌC PHẦN 2 TRÌNH BÀY NHƯ CÁC NHÀ HÙNG BIỆN Bài 3 Logos Tính lý luận
  • HỌC PHẦN 2 TRÌNH BÀY NHƯ CÁC NHÀ HÙNG BIỆN Bài 4 Kairos Tính thời điểm
  • HỌC PHẦN 2 TRÌNH BÀY NHƯ CÁC NHÀ HÙNG BIỆN Bài 5 Tapos Tính mục đích
 • Học phần 3: Cấu trúc bài thuyết trình như một câu chuyện
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 1 Tại sao cần xây dựng cấu trúc bài th
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 1 Cấu trúc thuyết trình theo
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 2 Cấu trúc What, so what, now
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 3 Cấu trúc PSB
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 4 Cấu trúc ESP
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 5 Cấu trúc PPF
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 6 Cấu trúc PROS CONS RECO
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 7 Cấu trúc BAD WORSE WORS
  • HỌC PHẦN 3 CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN Bài 2 Phần 8 Cấu trúc NOW NEXT THEN
 • Học phần 4: Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện
  • HỌC PHẦN 4 NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN Bài 1 Thuyết trình bằng câu chuyện là gì
  • HỌC PHẦN 4 NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN Bài 3 Phần 1 Tìm chất liệu cho câu chuyện
  • HỌC PHẦN 4 NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN Bài 3 Phần 2 Kể chuyện với công thức 3C
 • Học phần 5: Kỹ thuật làm cho câu chuyện thú vị và kết dính
  • HỌC PHẦN 5 KỸ THUẬT LÀM CHO CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VÀ KẾT DÍNH Bài 1 Gia tăng sức mạnh của ngôn ngữ hìn
  • HỌC PHẦN 5 KỸ THUẬT LÀM CHO CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VÀ KẾT DÍNH Bài 2 Các kỹ thuật làm câu chuyện kết dí
 • Phần 6: Bài kiển tra Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện
  • Bài test Nghệ thuật thuyết trình bằng câu truyện
   29 xp