2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 13/04/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 10 phút
Thành viên 6
KHÓA HỌC NHÂN VIÊN
    • Nội Quy Công Ty
    • Câu hỏi Nội Quy Công Ty
      10 xp