TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 13/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 10 phút
Thành viên 4
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Bài giới thiệu
  • Bài giới thiệu Giới thiệu về Phong độ đỉnh cao Peak Performance
 • Bài 1: Tư duy để có hiệu suất làm việc cao
  • Bài 1 Tư duy để có hiệu suất làm việc cao Bài 1 Phần 1 Làm chủ & Chịu trách nhiệm
  • Bài 1 Tư duy để có hiệu suất làm việc cao Bài 1 Phần 2 Sự vui vẻ
  • Bài 1 Tư duy để có hiệu suất làm việc cao Bài 1 Phần 3 Kiểm soát & Ảnh hưởng
  • Bài 1 Tư duy để có hiệu suất làm việc cao Bài 1 Phần 4 3 yếu tố để đạt phong độ đỉnh cao trong d
  • Bài 1 Tư duy để có hiệu suất làm việc cao Bài 1 Phần 5 Không có gì là thất bại
 • Bài 2: Sự phát triển
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 1 Thiết lập mục tiêu và kế hoạch năm với Big Year Book
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 2 7 yếu tố để có một mục tiêu tuyệt vời
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 3 Mục tiêu thành tựu & Mục tiêu thói quen
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 4 Gamification Làm sao để dễ dàng đạt mục tiêu
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 5 5 cách để luôn ở trạng thái năng lượng đỉnh cao
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 6 Sự rõ ràng
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 7 Energy Checklist
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 8 Default Diary
  • Bài 2 Sự phát triển Bài 2 Phần 9 Sức mạnh của ý nghĩa trong công việc
 • Bài 3: Sự tập trung
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 1 Vì sao chúng ta cần sự tập trung
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 2 Loại bỏ sự phân tâm
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 3 Chuẩn bị về mặt thể chất
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 4 Chuẩn bị về tinh thần
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 5 Trạng thái dòng chảy
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 6 Activation Trigger
  • Bài 3 Sự tập trung Bài 3 Phần 7 Duy trì trạng thái đỉnh cao
 • Tổng kết
  • Tổng kết Tổng kết khóa học Phong độ đỉnh cao
 • Kiểm tra kết thúc khoá học
  • Bài test Phong độ đỉnh cao
   28 xp