2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 23/03/2023
Thời gian hoàn thành 40 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU
    • 🏆✨ MK KASHIYAMA – THƯƠNG HIỆU BỐ THẮNG NHẬT BẢN UY TÍN 🏆✨
    • 🏆✨ MK KASHIYAMA – NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT KHÔNG THỂ BỎ QUA 🏆✨
    • Câu hỏi Thương Hiệu MK
      9 xp