TP1088_Thảo Car Parts (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 23/03/2023
Thời gian hoàn thành 23 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU
    • PHẦN 3-GIỚI THIỆU XTEC-BÓNG ĐÈN SỐ 1 ĐÀI LOAN 🇹🇼
    • Câu hỏi thương hiệu XTEC
      5 xp