2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 18/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 50 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Phần 1: WHY EI?
  • Phần 1 Bài 1 Giới thiệu tổng quan
  • Phần 1 Bài 2 Lợi thế của người có EI cao & khó khăn cửa người có EI thấp
 • Phần 2: HIỂU VỀ CẢM XÚC
  • Phần 2 Bài 1 Bánh xe cảm xúc
  • Phần 2 Bài 2 7 cách rèn luyện nhận thức về cảm xúc
 • Phần 3: EI LÀ GÌ?
  • Phần 3 Bài 1 bộ & 12 kỹ năng quan trọng của EI
 • Phần 4: KHẢ NĂNG 1 - NHẬN THỨC BẢN THÂN
  • Phần 4 Bài 1 đặc điểm của người có khả năng nhận thức bản thân
  • Phần 4 Bài 2 3 cách rèn luyện và nâng cao hiệu suất các nhân
 • Phần 5: KHẢ NĂNG 2 - TỰ KIỂM SOÁT CẢM XÚC
  • Phần 5 Bài 1 định nghĩa & vai trò của khả năng tự kiểm soát cảm xúc
  • Phần 5 Bài 2 cách nhận biết khi bản thân bị dẫn dắt bởi cảm xúc
  • Phần 5 Bài 3 đặt câu hỏi với ký ức & Cách rèn luyện khả năng tự kiểm soát cảm xúc tại công sở
 • Phần 6: KHẢ NĂNG 3 - THÍCH NGHI
  • Phần 6 Bài 1 người có khả năng thích nghi cao là người như thế nào
  • Phần 6 Bài 2 làm gì để thích nghi
 • Phần 7: KHẢ NĂNG 4 - TÂM THẾ TÍCH CỰC
  • Phần 7 Bài 1 3 câu hỏi phản tư để rèn luyện tâm thế tích cực hằng ngày
 • Phần 8: KHẢ NĂNG 5 - ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ
  • Phần 8 Bài 1 khả năng định hướng kết quả là gì
  • Phần 8 Bài 2 Những điều mà người có khả năng định hướng kết quả thường làm
 • Phần 9: KHẢ NĂNG 6 - EMPATHY - THẤU CẢM
  • Phần 9 Bài 1 biểu hiện của người có khả năng thấu cảm
  • PHẦN 9 KHẢ NĂNG 6 – EMPATHY – THẤU CẢM Bài 2 5 Cách rèn luyện khả năng thấu cảm
 • Phần 10: KHẢ NĂNG 7 - NHẬN THỨC CẤU TRÚC VẬN HÀNH TỔ CHỨC
  • PHẦN 10 KHẢ NĂNG 7 – NHẬN THỨC CẤU TRÚC VẬN HÀNH TỔ CHỨC Bài 1 Khả năng nhận thức cấu trúc vận hàn
  • PHẦN 10 KHẢ NĂNG 7 – NHẬN THỨC CẤU TRÚC VẬN HÀNH TỔ CHỨC Bài 2 Bản đồ các nhóm quyền lực và chính
  • PHẦN 10 KHẢ NĂNG 7 – NHẬN THỨC CẤU TRÚC VẬN HÀNH TỔ CHỨC Bài 3 Cách rèn luyện để gia tăng khả năng
 • Phần 11: KHẢ NĂNG 8 - TẠO ẢNH HƯỞNG
  • PHẦN 11 KHẢ NĂNG 8 – TẠO ẢNH HƯỞNG Bài 1 Tầm quan trọng của khả năng tạo ảnh hưởng
  • PHẦN 11 KHẢ NĂNG 8 – TẠO ẢNH HƯỞNG Bài 2 4 Chìa khóa tạo ảnh hưởng tại công sở
 • Phần 12: KHẢ NĂNG 9 - CỐ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI KHÁC
  • PHẦN 12 KHẢ NĂNG 9 – CỐ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI KHÁC Bài 1 Người cố vấn, định hướng giỏi là người th
  • PHẦN 12 KHẢ NĂNG 9 – CỐ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI KHÁC Bài 2 Sử dụng mô hình GROW vào cố vấn, định hướ
 • Phần 13: KHẢ NĂNG 10 - QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
  • PHẦN 13 KHẢ NĂNG 10 – QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT Bài 1 Biểu hiện của người quản trị tốt xung đột tại nơi là
  • PHẦN 13 KHẢ NĂNG 10 – QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT Bài 2 Cách vận dụng và kết hợp những kỹ năng để quản trị t
 • Phần 14: KHẢ NĂNG 11 - LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM
  • PHẦN 14 KHẢ NĂNG 11 – LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM Bài 1 Những yếu tố cần có của một đội nhóm mạnh
  • PHẦN 14 KHẢ NĂNG 11 – LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM Bài 2 5 Mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch xây dựng đội nhó
 • Phần 15: KHẢ NĂNG 12 - LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG
  • PHẦN 15 KHẢ NĂNG 12 – LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG Bài 2 7 Phẩm chất của người lãnh đạo truyền cảm hứn
  • PHẦN 15 KHẢ NĂNG 12 – LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG Bài 3 5 Công cụ rèn luyện để trở thành lãnh đạo tru
 • Phần 16: LỜI KẾT VÀ GÓC NHÌN VỀ EI
  • PHẦN 16 LỜI KẾT VÀ GÓC NHÌN VỀ EI Bài 1 3 Góc nhìn cá nhân của GV Nguyễn Phi Vân về tầm quan tron
 • Phần 17: BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC
  • Bài test Trí tuệ cảm xúc cho người đi làm
   37 xp